Missie & visie

Ruime blik op de toekomst

De belangrijkste voorwaarde in onze werking is, dat het kind/de tiener/de jongere tijdens het ganse proces centraal staat, met zijn of haar competenties, zijn of haar manier van denken en inhoudelijke input. Het zijn daarom niet alleen de beste ideeën die in aanmerking komen. Via een taakgericht werkproces worden samenwerking en respect voor de inbreng van de andere gestimuleerd.

BlIK is niet alleen een project, het vormt op een speelse maar volwaardige manier een uitlaatklep voor de doelgroep.

Pijlers

A. het culturele: De inhoud: de expressie van de doelgroep, wie ben ik, wat denk ik. Film kan niet los gezien worden van zijn inhoud. Een film maken is een verhaal vertellen.

B. het audiovisuele: de taal. Om ons verhaal te vertellen hebben we een taal nodig, in dit geval de filmtaal. We leren wat we willen vertellen te "verbeelden".

Daarbij is de taal die gesproken wordt een belangrijke factor om het verhaal verstaanbaar te maken voor iedereen.

C. Het multimediale: De afgewerkte film wordt op internet gezet. Via een dvd of laptop wordt hij getoond op toonmomenten. Sommige films reizen misschien de wereld rond via filmfestivals. Op deze wijze participeert de doelgroep aan de creatie van het cultureel erfgoed.

BLIK draagt net als een steen het verleden (wat hebben we al bereikt en wie hebben we al gevormd/geprikkeld; en het uitgebreide filmarchief), het heden (iedereen die nu meedoet; de nieuwe filmproducties) en de toekomst (wat willen we allemaal bereiken; hoe zal de stroming ons verder vormen/veranderen) in zich.